+48 880-202-402
|
Skype: Coś
Zaloguj się Załóż konto Schowek (0)
PolskiAngielski
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Lovesecret.pl obowiązujący od 14.02.2016 r.


 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Lovesecret.pl, ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
II. Zmiany w zamówieniach
III. Ceny towarów
IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności i nadpłaty
VI. Reklamacje
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Dane osobowe
IX. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy LOVESECRET działający pod adresem Lovesecret.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Drewnicką z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 14 lok. 23 NIP 542-268-92-80, REGON 052018040, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Magazyn firmy mieści się w Białymstoku przy ul. ul. ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-15.00

KONTO BANKOWE prowadzone w walucie PLN w Alior Banku S.A. 88 2490 0005 0000 4000 6724 7587

Słownik:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem Lovesecret.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
Klient - osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Payu lub Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line;
Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Lovesecret.pl, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie Lovesecret.pl. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Lovesecret.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których Lovesecret.pl prowadzi sprzedaż: Allegro.pl
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
 • wyboru zamawianych towarów,
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu uregulowania płatności.
   
 1. Zamówienia są przyjmowane również:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@Lovesecret.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 880-202-402
 • pocztą tradycyjną pod adresem Lovesecret.pl, ul. MIeszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok.
 1. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Lovesecret.pl przez      obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia dostępności towaru, a w przypadku wybrania przez klienta formy płatności przelew lub płatności PAYU i dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży.


8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

7.3. przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru.

7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem Payu lub innych systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru;

7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po ewentualnym telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz potwierdzeniu dostępności towaru;

7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

 

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 10 i 11 regulaminu.

 

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

13. W przypadku złożenia zamówienia przewyższającego wartość 2.000 PLN, sklep może prosić Klienta o wpłatę zadatku na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.


II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem poprzez e-mail pod adresem sklep@Lovesecret.pl, telefonicznie pod numerem +48 880 202 402 w godzinach 9.00 – 15.00 (pn-pt). Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta lub po weryfikacji telefonicznej Klienta.III. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep zamówienia oraz dostępności towaru.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Koszty dostawy
Koszt wysyłki zamówienia to poprzez firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep to:

 • 10,00 PLN paczkomat inpost (przy maks. wadze 20kg)

 • 13,00 PLN przesyłka kurierska (od 15zł do 140zł przy maks. wadze 30kg)

 • 15,00 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem


IV. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
 

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki można zweryfikować poprzez kontakt ze Sklepem poprzez e-mail pod adresem sklep@Lovesecret.pl, lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 880 202 402 w godzinach 10.00 – 15.00 (pn-pt). Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, to czas który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 - 7 ust. IV Regulaminu.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z magazynu firmowego znajdującego się w Białymstoku przy ul. Mieszka I 14 lok. 23, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:


5.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

 

 • Firma kurierska DPD, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy.

 • Paczkomaty24 Inpost, przewidywany czas dostawy: 2-3 dni robocze.

 • Odbiór osobisty w Białymstoku przy ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok w godzinach 10.00-18.00
V. Formy płatności i nadpłaty

1. Sklep przyjmuje płatności w następujących walutach
- PLN - polski złoty

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu;
- płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok,
- przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Payu, bez względu na formę dostawy/odbioru;
- przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:
prowadzone w walucie PLN w Alior Banku S.A. 88 2490 0005 0000 4000 6724 7587
 


Dane banku: Alior Bank S.A.
88 2490 0005 0000 4000 6724 7587Numer konta:

NIP: 542-268-92-80
Nasz adres: Mieszka I 14 lok. 23,15-437 Białystok
Odbiorca przelewu: Lovesecret.pl - Agnieszka Drewnicka


 

bez względu na formę dostawy/odbioru (w tytule płatności podając numer zamówienia/faktury lub symbole zamówionych przedmiotów).


3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.VI. Reklamacje

WAŻNE
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Procedura reklamacyjna

 1. Agnieszka Drewnicka jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Agnieszka Drewnickai ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Sklepu: Lovesecret.pl Agnieszka Drewnicka ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego klikając następujący link: Formularz odstąpienia od Umowy Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 5. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Formularz reklamacyjny znajduje się w załączniku nr 2VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sklep - Lovesecret.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Lovesecret.pl Agnieszka Drewnicka, ul. Mieszka i 14 lok. 23, 15-054 Białystok, z dopiskiem „Zwrot”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep -  Lovesecret.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep - Lovesecret.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Lovesecret.pl Agnieszka Drewnicka, Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, z dopiskiem „Zwrot” wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep – Lovesecret.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep - Lovesecret.pl

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep - Lovesecret.pl przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. Sklep - Lovesecret.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VIII. Dane osobowe
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Agnieszka Drewnicka (dalej: Lovesecret.pl), z siedzibą przy ul. ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, NIP 542-268-92-80 REGON 052018040

Dane Kontaktowe: Lovesecret.pl  Agnieszka Drewnicka, ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Lovesecret.pl są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Lovesecret.pl w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lovesecret.pl w celu: marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

Państwa dane będą przetwarzane przez Lovesecret.pl:

 • przez czas świadczenia usług, wykonywania umów z nimi związanych lub powiązanych,

 • wykonywania umów, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę, a także prowadzenia procesu rekrutacji

 • w okresie, w którym Lovesecret.pl może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa

 • przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Lovesecret.pl umowy np. umów o pracę, umów dostawy, a w przypadku dochodzenia przez Lovesecret.pl roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Warunkiem zawarcia umów jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Lovesecret.pl. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Lovesecret.pl, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym do ważnego zawarcia umowy spowoduje brak udzielenia przez Lovesecret.pl jakichkolwiek usług na Państwa rzecz oraz odmowę zawarcia umów.

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Lovesecret.pl następującym podmiotom:

 • innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Lovesecret.pl posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania wykonywania umowy

 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa

 • organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa

 • pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 • osobom upoważnionym przez Państwa

 • podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, kadrową i informatyczną Lovesecret.pl

 • operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową

Płatności dokonywane na rzecz Lovesecret.pl za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Lovesecret.pl będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Lovesecret.pl może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza CEIGD, KRS lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Lovesecret.pl Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z Państwa ma prawo złożyć do Lovesecret.pl osobiście pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych, 


 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku), 


 • dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 


Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie Lovesecret.pl. 
Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynika z przepisów prawa.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Drewnicka, z siedzibą ul Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, 15-054 Białystok NIP 542-268-92-80 REGON 05201804 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem działań marketingowych oraz zawarciem umów . Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 


 1. IX. Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Agnieszka Drewnicka, ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, NIP 542-268-92-80, REGON 052018040, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miejski w Białymstoku.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.

  3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2014r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Załącznik nr 1

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Agnieszka Drewnicka, Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok, NIP 542-268-92-80, REGON 052018040, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@lovesecret.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 880 202 402, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres:

   

Lovesecret.pl

ul. Mieszka I 14 lok. 23,

15-054 Białystok

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy


  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

   

Lovesecret.pl

ul. Mieszka I 14 lok. 23,

15-054 Białystok

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Lovesecret.pl,

ul. Mieszka I 14 lok. 23,

15-054 Białystok

 

e-mail: sklep@lovesecret.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.

 

 

Data ........................................ .............................................................................................

(podpis – jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lovesecret.pl obowiązujący przed 25.12.14 r.


 

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej po kliknięciu na link: Formularz Odstąpienia od Umowy
Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej po kliknięciu na link: Formularz Odstąpienia od Umowy  Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lovesecret.pl obowiązujący przed 25.12.14 r.
 

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

4.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

6.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

7.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

8.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załącznik:

 

1.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Lovesecret.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Drewnicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Drewnicka (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 542-268-92-80, REGON 052018040, adres poczty elektronicznej: sklep@lovesecret.pl

 

 

1.2

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

1.3

Definicje:

 

 

 

1.3.1

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

1.3.2

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

 

 

1.3.3

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

 

 

1.3.4

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

 

 

1.3.5

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

 

1.3.6

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 

 

 

1.3.7

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.

 

 

 

1.3.8

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

 

1.3.9

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

 

 

1.3.10

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.lovesecret.pl

 

 

 

1.3.11

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agnieszka Drewnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Drewnicka (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 542-268-92-80, REGON 052018040, adres poczty elektronicznej: sklep@lovesecret.pl.

 

 

 

1.3.12

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

1.3.13

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

 

 

1.3.14

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

 

 

1.3.15

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 

2.1

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 

 

 

2.1.1

Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 

 

 

2.1.2

Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 

 

 

2.1.3

Newsletter.

 

3.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 

3.1

Odpłatność:

 

 

 

3.1.1

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 

 

3.2

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

 

 

3.2.1

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 

 

3.2.2

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 

 

3.2.3

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 

3.3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 

 

3.3.1

Komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu.

 

 

 

3.3.2

Dostęp do poczty elektronicznej.

 

 

 

3.3.3

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

 

 

 

3.3.4

Zalecana szerokość ekranu: 1024x768 lub wyższa.

 

 

 

3.3.5

Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

 

3.4

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 

3.5

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 

3.6

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

3.7

Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://lovesecret.pl/regulamin-pm-11.html

 

4.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

4.1

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

4.2

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

 

4.3

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

 

4.4

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

 

 

 

4.4.1

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 

 

 

4.4.2

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

 

 

 

4.4.3

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 

4.5

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

 

5.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 

5.1

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 

 

5.1.1

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

 

 

5.1.2

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 

 

 

5.1.3

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

 

 

 

5.1.3.1

Bank: Alior Bank S.A..

 

 

 

 

5.1.3.2

Numer rachunku: 88 2490 0005 0000 4000 6724 7587 .

 

 

5.2

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

5.3

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

6.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 

6.1

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 

 

 

6.1.1

Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.

 

 

 

6.1.2

Odbiór osobisty pod adresem: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 B Białystok, w Dni Robocze w godzinach 10:00-15:00.

 

 

6.2

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są również wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”

 

 

6.3

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

6.4

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

 

 

 

6.4.1

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 

 

6.4.2

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 

7.1

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

7.2

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 

 

 

7.2.1

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

 

 

 

7.2.2

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lovesecret.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

 

 

7.2.3

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

 

 

7.2.4

W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

 

8.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 

8.1

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 

 

 

8.1.1

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 

 

8.1.2

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lovesecret.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul.Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok.

 

 

 

8.1.3

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

 

8.1.4

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 

8.2

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

 

 

 

8.2.1

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lovesecret.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok.

 

 

 

8.2.2

Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

 

 

8.2.3

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

 

8.2.4

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

9.1

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Mieszka I 14 lok. 23, 15-054 Białystok.

 

 

9.2

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 

 

9.3

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 

9.4

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

 

 

9.5

Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 

 

9.6

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

10.1

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 

 

10.1.1

Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

 

10.2

Zmiana Regulaminu:

 

 

 

10.2.1

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

10.2.2

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 

 

 

10.2.3

Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

 

 

10.2.4

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 

10.3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

10.4

Rozstrzyganie sporów:

 

 

 

10.4.1

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

 

 

10.4.2

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 


Załącznik nr 1 „Wzór formularza odstąpienia od umowy”

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl